Bảo tàng những sản phẩm thất bại

Video
Một bảo tàng vừa được mở cửa tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ để trưng bày những sản phẩm thất bại và bị lỗi thời.