Bảo tàng tư nhân có hơn 1.100 cổ vật ở Phú Quốc

Video
Bảo tàng do ông Huỳnh Phước Huệ sáng lập ở thị trấn Dương Đông, có hơn 5.000 hiện vật, trong đó có 1.100 cổ vật.