Bão to, sóng lớn ập vào nhà hàng cuốn trôi nhân viên

Video
Sóng lớn đã đập vỡ hàng loạt cửa của một nhà hàng ở miền bắc Italia khi nước này bị bão và lũ lụt tàn phá.