DMCA.com Protection Status

Bão tuyết 'nuốt chửng' thành phố New York

Video
Trận bão tuyết với gió lớn và tuyết rơi dày diễn ra đột ngột, gây hạn chế tầm nhìn trong thời gian ngắn.