Bảo vệ đánh nhau náo loạn đường phố Sài Gòn

Video
Vụ việc xảy ra trên đoạn đường Lãnh Binh Thăng thuộc quận 11, TP.HCM. Do xích mích, hai bảo vệ xông vào đánh nhau làm náo loạn đường phố, khiến nhiều người chứng kiến khiếp sợ.
Xem thêm