Bảo vệ ngân hàng bị cướp rút súng bắn

Video
Bảo vệ Phạm Văn Bằng khi ngăn chặn cướp đã bị bắn vào đùi (phần mềm) phải khâu 5 mũi, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.