Bạt bay từ nóc ô tô tải trùm gọn anh chàng đi xe máy

Video
Một tấm bạt màu xanh phủ trên nóc xe tải bất ngờ văng xuống đường trùm gọn một chiếc xe máy đang di chuyển phía sau.