Bắt cá bằng sào dậm trên sông ven Hà Nội

Video
Chỉ bằng que tre dài khoảng sáu mét bên dưới căng lưới, người dân thôn Lại Thượng (Thạch Thất, Hà Nội) cứ mùa nước cạn lại rủ nhau ra sông bắt cá vui như hội.