Bất chấp biển cấm, xe máy 'tác oai tác quái' trên đại lộ nghìn tỷ

Video
Tại các đường dẫn vào làn cao tốc trên đại lộ Thăng Long (Hà Nội), mặc dù có biển cấm xe máy, nhưng nhiều người vẫn vô tư vi phạm.