Bất chấp dịch Covid-19, cả vạn người vẫn tụ tập 'tắm tiên' ở Nhật Bản

Video
Bất chấp dịch Covid-19 đang có những diễn biến căng thẳng tại Nhật Bản, khoảng 10.000 người đàn ông vẫn tụ tập cùng tham gia lễ hội ‘Tắm tiên’ diễn ra vào cuối tuần qua tại Okayama, Nhật Bản.