Bắt dế bằng lò xo

Video
Nhiều người dân ở xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My dùng sợi dây thép gắn lò xo, xoay vào hang để bắt dế, mỗi ngày bắt hơn 100 con.