Bất hòa với mèo, chó bị chủ chôn sống

Video
Người đàn ông Mỹ nhẫn tâm chôn sống chú chó của mình chỉ vì nó bất hòa với con mèo anh ta mới mua.

VIDEO MỚI NHẤT