DMCA.com Protection Status

Bắt lịch bằng lưỡi câu kiếm tiền triệu mỗi ngày ở Cà Mau

Video
Khi nước ròng, anh Thanh Đoàn, huyện Năm Căn dùng lưỡi câu và mồi tôm đi se lịch, mỗi ngày bắt gần 10 kg.

VIDEO MỚI NHẤT