Bắt lô hàng thiết bị y tế ‘quá đát’ vào Việt Nam

Video
Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền Bắc (Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục Hải quan) vừa bắt 1 lô hàng thiết bị y tế quá hạn nhập vào Việt Nam.
Xem thêm