DMCA.com Protection Status

Bật lửa được làm như thế nào?

Video
Khí butan được nén và lưu lại dưới dạng lỏng, đưa vào khuôn bật lửa, gắn khoá gas... Khi được giải nén, chất lỏng lập tức bốc hơi và bắt lửa.