Bất ngờ trước những truyền thống mê tín kỳ lạ của Hoàng gia Anh

Video
Hàng trăm năm qua, Hoàng gia Anh luôn tồn tại những tục lệ khá mê tín, chẳng hạn, trong tháp London luôn phải có ít nhất 6 con quạ để tránh cho Vương quốc Anh và ngai vàng không bị sụp đổ