Bất ngờ với chiếc lá... biết đi

Video
"Chiếc lá" biết ngọ nguậy, đi lại chính là một loài côn trùng hay còn gọi là bọ lá. Loài côn trùng này có hình dáng như bản sao của một chiếc lá, từ màu sắc, hình dáng cho tới từng đường gân.