Bắt sâu măng làm món ăn

Video
Trong thân cây măng nứa, lồ ô ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) có loại sâu trú ẩn, người dân bắt về làm món ăn.

VIDEO MỚI NHẤT