Bầy sư tử xúm lại tấn công hà mã đơn độc

Video
Hà mã mẹ để con lại cho đồng loại chăm sóc, đi kiếm ăn một mình và trở thành mục tiêu của cả đàn sư tử.
Xem thêm