Bên trong khách sạn Panorama trên đèo Mã Pì Lèng

Video
Chưa được cấp phép xây dựng và hoạt động kinh doanh nhưng khách sạn Panorama Mã Pì Lèng (Hà Giang) luôn kín phòng, khách ra vào tấp nập