Bên trong mỏ đào Bitcoin cá nhân 2 tỷ đồng tại Việt Nam

Video
Với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng, mỏ đào tiền này đem lại 6.000-15.000 USD/tháng cho chủ nhân của nó.

VIDEO MỚI NHẤT