Bên trong một lò phản ứng nhiệt hạch

Video
Hình ảnh được ghi lại bên trong lò phản ứng Wendelstein 7-X đặt tại Đức, cho thấy phản ứng nhiệt hạch diễn ra chỉ trong 1/10 giây, được ghi lại bằng máy quay tốc độ siêu cao.