Bên trong thư viện khổng lồ có cả núi sách cho khách trèo lên

Video
Tọa lạc tại Thiên Tân, Trung Quốc, thư viện Tianjin Binhai 5 tầng có thể chứa tới 1,2 triệu cuốn sách.