Bệnh nhân trốn khỏi phòng chăm sóc đặc biệt để tập Thái cực quyền

Video
Clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một bệnh nhân tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Tongji, Vũ Hán đã trốn ra hành lang bệnh viện để tập Thái cực quyền.