Bệnh sởi lan nhanh, bệnh viện nhi quá tải

Video
Hơn 1 tháng qua, mỗi ngày Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận từ 15 – 30 bệnh nhi mắc sởi, trong khi đó khu bệnh nhân nội trú chỉ có sức chứa 100 người hiện đã quá tải. Những máy thở thường ngày chỉ phục vụ cho một bệnh nhân thì nay phải tăng thêm 2 – 3 người, thậm chí phòng của bác sĩ cũng được trưng dụng để tiếp nhận bệnh nhân.