Bệnh viện tự may khẩu trang

Video
Nhân viên hành chính và điều dưỡng bệnh viện quận 11 tự may 600 khẩu trang y tế mỗi ngày để phát cho bệnh nhân và các bác sĩ.