Bí ẩn những bức tượng hàng chục tấn trên đảo Phục Sinh

Video
Moai là những bức tượng hình đầu được tạc từ tro núi lửa cô đặc tại Rapa Nui, đảo Phục Sinh, Chile. Bức tượng lớn nhất có trọng lượng 75 tấn và cao 10 m.