Bí ẩn về người đàn ông có thể điều khiển những cơn mưa

Video
Ở một cuộc gia châu Phi khô hạn như Nigeria, người có thể thể tạo mưa như ông Godwin Onasedu cũng được coi như người tạo nên sự sống.

VIDEO MỚI NHẤT