Bị bầy linh cẩu bao vây cắn xé, trâu rừng bất lực quỵ ngã

Video
Trâu rừng đáng thương đã kêu lên thảm thiết khi bị 4 con linh cẩu lao vào cắn xé. Không thể thoát thân, nó đã gục ngã và trở thành bữa ăn của linh cẩu.

VIDEO MỚI NHẤT