Bị chó truy sát, chuột nhảy xuống ao tự tử

Video
Chó truy sát quyết liệt khiến chuột bị dồn vào bước đường cùng, đành nhảy xuống ao tự kết liễu mình.