Bị chuột cắn tai, mèo kêu la thảm thiết cầu cứu người

Video
Bị chuột hung hãn cắn tai, chú mèo chỉ còn cách kêu lên thảm thiết cầu cứu mọi người xung quanh.