Bị CSGT thu xe, nam thanh niên leo lên cột đèn giao thông ăn vạ

Video
Bị CSGT thu xe máy, thanh niên vi phạm leo lên cột đèn giao thông ăn vạ, mặc cho mọi người năn nỉ, thuyết phục.