Bi hài 2 tên trộm bị gió thổi bay hết tiền vừa 'chôm' được

Video
Hai tên trộm tại Anh, sau khi hoàn thành phi vụ của mình, trong lúc bỏ chạy đã để gió thổi bay hết số tiền mặt vừa cướp được.