Bị nhắc nhở, quay ra tấn công công an

Video
Thêm một vụ chống đối người thi hành công vụ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội.
Xem thêm