Bị rắn hổ mang ngoạm chặt cổ, thằn lằn monitor phản ứng bất ngờ

Video
Bị rắn hổ mang ngoạm chặt cổ, đeo bám không rời, thằn lằn monitor chẳng mảy may bận tâm, chỉ lừng lững bò về phía trước trong công viên quốc gia Kruger, Nam Phi.