Bị voi đuổi, quẳng xe môtô bỏ chạy thục mạng

Video
Hai người đàn ông bỏ lại chiếc môtô và cắm đầu chạy thục mạng khi chú vui rống lên và tăng tốc đuổi theo.
Xem thêm