Bích họa trên vòm cầu hơn trăm tuổi ở phố Phùng Hưng

Video
Các bích họa nằm trên những vòm cầu phố Phùng Hưng tái hiện 'ký ức về Hà Nội' xưa cũ, đến giữa tháng 11 sẽ hoàn thành.