Biển người hào hứng với cuộc 'đại chiến cam' ở Italy

Video
Dù bị ném tơi tả, thậm chí có đổ máu trong “đại chiến”, những người tham dự vẫn liên tục cầm cam tấn công nhau.

VIDEO MỚI NHẤT