Biển Ninh Vân huyền thoại nhìn từ trên cao

Video
Đêm 29/2/1968, tàu không số mang mật danh C235 chở vũ khí đến khu vực ven bờ biển tỉnh Khánh Hoà thì bị địch phát hiện. Chúng huy động khoảng chục tàu chiến vây đánh. 14/21 cán bộ chiến sĩ trên tàu đã anh dũng hy sinh tại vùng biển Ninh Vân và rừng Hòn Hèo. Tên tuổi các anh đã trở thành một phần của vùng biển huyền thoại này.