Biên phòng bắt hai tàu chở 37.000 lít dầu DO

Video
Hai tàu biển chở 37.000 lít dầu DO của ông Nguyễn Trung Lam không chứng minh được nguồn gốc khi bị biên phòng kiểm tra.