Biên phòng chặn bắt người đem 24.000 viên ma túy vào Việt Nam

Video
Sau 9 tháng theo dõi, Biên phòng Quảng Bình bắt Soupsavan Chanthavong khi người này đem hơn 24.000 viên ma túy qua cửa khẩu Cha Lo.