Biển số xe giả công khai treo bán trước cửa hàng

Video
Những chiêc biển số xe giả công khai treo bán trước cửa hàng thế nhưng tại sao lại không bị phạt? Phải chăng như lời người bán nói: "Tại vì mình chi hết rồi"?