Biểu diễn cùng rắn hổ mang, người đàn ông bị cắn ngất lịm

Video
Sự việc xảy ra tại một buổi biểu diễn với động vật ở Phuket, Thái Lan. Nạn nhân là Yuttapong Chaibooddee ,35 tuổi