Biểu diễn ôm cua bằng xe máy, khách Tây ngã cắm mặt xuống đất

Video
Du khách người nước ngoài đi xe máy không đội nón bảo hiểm, biểu diễn ôm cua trên một con phố vắng bị té ngã nhào ra đường.