Biểu diễn xe đạp bất thành, bị cày mặt xuống đường

Video
Nam thanh niên lấy đà từ khá xa, dùng sức mình để nhấc bổng chiếc xe đạp bay qua 8 người đang nằm liền kề nhau trên đường. Pha biểu diễn sẽ thành công nếu người biểu diễn không bị ngã cắm mặt xuống đường, trượt dài một đoạn khá xa.
Xem thêm