Biểu đồ cho thấy Trái Đất sắp thành 'lò thiêu'

Video
Qua từng năm với những sự biến đổi khí hậu nặng nề, Trái Đất của loài người đang dần nóng lên. Đoạn clip sau sẽ cho thấy rõ nhiệt độ trung bình đang tăng nhanh khắp thế giới.
Xem thêm