BMW leo dải phân cách vì vượt liều

Video
Tài xế bước xuống, vò đầu bứt tóc tỏ vẻ giận dữ trong khi xe sang nằm ghếch 2 bánh lên dải phân cách bê tông.