Bộ GTVT thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ

Video
Bộ trưởng Bộ GTVT vừa phê duyệt đề án thí điểm thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Xem thêm