Bộ kit xét nghiệm virus corona cho kết quả trong 15 phút

Video
Công ty công nghệ sinh học ở Hợp Phì, Trung Quốc, vừa phát triển bộ kit phát hiện virus corona, cho kết quả xét nghiệm trong vòng 15 phút.