Bò mang thai quỳ gối không chịu đến lò mổ

Video
Cảm động trước hoàn cảnh của bò mẹ, người dùng mạng quyên góp hơn 2.900 USD để mua lại con vật và gửi nó tới một ngôi đền.